هاست لینوکس سایت

HL 5 GB
 • 5 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • آنی و خودکار تحویل
 • هفتگی بکآپ گیری
HL 10 GB
 • 10 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • آنی و خودکار تحویل
 • هفتگی بکآپ گیری
HL 20 GB
 • 20 گیگابایت حجم
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • آنی و خودکار تحویل
 • هفتگی بکآپ گیری